Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Zmiany w grupowym ubezpieczeniu na życie

2015-11-20

Działalność Naszego Stowarzyszenia opiera się na zasadzie dobrowolności, w pełni demokratycznych zasad równości praw i obowiązków wszystkich członków. Dla osiągnięcia swoich celów niezbędne są środki finansowe, których podstawą są składki członkowskie. Środki te jednak nie zapewniają komfortu pełnej aktywności satysfakcjonującej wszystkich członków Stowarzyszenia.

Nowoczesny rynek finansowy wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom i pozwala na pozyskiwanie środków np. z prowizji ubezpieczenia na życie.

Wybór podmiotu ubezpieczającego jest trudnym zadaniem dla Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia, ponieważ musi łączyć się z wynegocjowaniem z podmiotem ubezpieczającym jak najlepszych warunków pozwalających na uzyskanie korzystnego świadczenia dla osób indywidualnych naszych członków oraz prowizji dla Stowarzyszenia.
Działania prowadzone w tym kierunku niewątpliwie generują pytania u części naszych członków a przede wszystkim rodzą chęć poznania procedury dojścia do warunków finalnej umowy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom poniżej informuję Koleżanki i Kolegów co do meritum sprawy.

Zmiana zasad uzyskiwania przez Stowarzyszenie prowizji ze składek ubezpieczenia na życie wynikła z przepisów Komisji Nadzoru Finansowego uniemożliwiającej naszemu Stowarzyszeniu (oraz innym tego typu organizacjom pozarządowym), od kwietnia br., bycia podmiotem umowy zlecenia dla firm ubezpieczeniowych. Regulowanie spraw związanych z ubezpieczeniem musiał przejąć bezpośrednio broker lub uprawniona firma zatrudniająca brokera. W obecnej sytuacji broker może przekazywać nam prowizje w formie darowizny potrącając podatek od darowizn. Celem uniknięcia uzyskiwania mniejszych prowizji wynikających z konieczności opłacania podatku nasze Stowarzyszenie na posiedzeniu Zarządu Głównego w Legionowie podjęło uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej i na jej podstawie będzie świadczyć na rzecz brokera pewne usługi.

Mając na względzie wagę decyzji związanych z zawarciem nowej umowy ubezpieczenia ZG na posiedzeniu w Legionowie podjął uchwałę upoważniającą Prezesa ZG do podpisania umowy przy kontrasygnacie Skarbnika ZG. Oczywiście z całością procedury dochodzenia do umowy finalnej na bieżąco zapoznawani są członkowie Prez. ZG i z nimi Prezes ZG się konsultuje.

Na dzień dzisiejszy nadal obowiązuje ubezpieczenie PROGRAM „SEiRP 2009”. Środki z tego programu w postaci prowizji wpływają na konto ZG gdzie są księgowane i rozdzielane na rachunki Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych. Tylko te struktury otrzymują prowizję i nie dotyczy to członków Stowarzyszenia jako osób fizycznych. Wysokość prowizji uzyskiwanej przez Stowarzyszenie wynosi 8 procent. Całość problematyki finansowej corocznie kontrolowana jest przez Główną Komisję Rewizyjną, która nigdy nie miała uwag co do stosowanych regulacji w tym zakresie.

Bezpośrednią obsługą ubezpieczenia zajmuje się pani Barbara Lachowicz, z którą warunki umowy zostały wynegocjowane na spotkaniu w Krakowie z udziałem członków Prezydium ZG poprzedniej kadencji. Gremium to podjęło zobowiązanie o zakupie dla pani Lachowicz laptopa a ponadto Stowarzyszenie wyposażyło ją w telefon służbowy do kontaktów z uczestnikami programu. Stowarzyszenie nie jest spółką nastawioną na zysk, aby tego typu sprawy jak fizyczna obsługa programu ubezpieczenia i zatrudnienie pracownika wymagały akceptacji Krajowego Zjazdu Delegatów.

W związku z koniecznością korzystania z usług brokera Stowarzyszenie dokonało rozeznania na rynku ubezpieczeń, przekazano stosowne informacje oczekując na oferty.

Do obsługi Stowarzyszenia w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie zgłosiły się dwie firmy KDB z Krakowa oraz Mentor z Torunia. Prezydium ZG zarekomendowało firmę KDB, który najkorzystniejsze i jedyne warunki ubezpieczenia uzyskał z Warty. Warunki te są korzystniejsze niż dotychczasowe warunku PZU, a ten do dnia dzisiejszego nie przedstawił swojej oferty.

Pytanie - dlaczego firmy ubezpieczeniowe nie konkurują o takiego klienta jak emeryci policyjni?. Odpowiedź jest taka, że w tej grupie istnieje tak zwane duże ryzyko szkodowości (podniesiony wiek, częstsza zachorowalność i zgony), które to generują duże środki na odszkodowania. Pytanie drugie, to dlaczego Warta? - czytaj broker chcą być filantropami. Odpowiedź broker z Krakowa ma program, w którym warunkiem opłacalności grupowego ubezpieczenia jest pozyskanie znacznej ilości „młodych” funkcjonariuszy odchodzących na emerytury. Spełnienie tego warunku pozwoli na rentowność ubezpieczenia.

Informacja bardziej techniczna, która być może zaciekawi naszych członków, to baza ubezpieczonych. Ta baza należy do Stowarzyszenia i my nią dysponujemy na takich samych warunkach jak firma ubezpieczeniowa. Baza jest własnością Stowarzyszenia. Informacja ta wiąże się być może z decyzjami niektórych naszych członków, którzy na gorszych warunkach będą chcieli pozostać w PZU. W przypadku nie przystąpienia przez dotychczas ubezpieczonych do nowego ubezpieczenia, osoby te będą w PZU na swój wniosek ubezpieczeni w systemie indywidualnym.

Zdzisław Czarnecki Prezes ZG SEiRP
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 10(66)2015 7

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun