Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Emerytury policyjne

2016-01-15

Komunikat w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących zmian w emeryturach funkcjonariuszy Wtorek, 05 stycznia 2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oświadczył na pytanie Związków Zawodowych i organizacji emeryckich:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że Rząd oraz MSWiA nie prowadzą i nie planują prowadzić żadnych prac nad zmianami w ustawie emerytalnej funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych.
Emerytury i renty funkcjonariuszy są i będą naliczane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268, 1830).

(https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/14044,Komunikat-w-sprawie-nieprawdziwych-informacji-dotyczacych-zmian-w-emeryturach-fu.html)

KW

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun