Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła SEiRP w Elblągu

2016-03-03

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła SEiRP w Elblągu.

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu
serdecznie zaprasza Pana / Panią
na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła SEiRP w Elblągu
w dniu 19.03.2016r..
Początek zebrania - w I terminie o godz. 1030, przy braku kworum - w II terminie o godz. 1100
Miejsce: Komenda Miejska Policji w Elblągu ul. Tysiąclecia 3.

Zaproszeni goście:

- Wiceprezes ZW SEiRP
- Płk w st. spocz. Stanisław Olszak
- Komendant Miejski Policji w Elblągu
- insp. Krzysztof Konert

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania- Prezes Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania
3. Uczczenie pamięci zmarłych emerytów i rencistów policyjnych
4. Zatwierdzenie porządku zebrania
5. Wybór Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności merytorycznej i finansowej za 2015r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SEiRP za 2015r.oraz informacja z kontroli Zarządu
8. Projekt planu pracy i preliminarz finansowy na bieżący rok 2016r,
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
10. Dyskusja
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków dotyczące projektów uchwał w sprawie:
-Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Koła z działalności merytorycznej i finansowej za 2015r.
-Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za 2015r.
-Zatwierdzenia planu pracy i preliminarza finansowego na 2016r.
-Podjęcia uchwały dot. skreślenia z listy członków SEiRP,
-Podjęcia innych uchwał i wniosków z dyskusji.
12. Sprawy różne,
13. Zamknięcie obrad
Uwaga!!! czas trwania zebrania przewidywany jest na 90 minut (półtora godziny) od rozpoczęcia w II terminie.


Proszę opłacić składkę członkowską za 2015r. zgodnie ze statutem w pełnym wymiarze, to jest w kwocie 30,00 zł. u skarbnika w siedzibie Koła SEiRP w Elblągu ul. Królewiecka 106 lub można również wpłacić na nr konta :
35 2030 0045 1110 0000 0415 0590 BGŻ BNP PARIBAS .
Uwaga!!! - Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia, jeśli nie opłacili składki członkowskiej za 2014 i 2015r. na tym zebraniu zostaną skreśleni z listy członków SEiRP.


SEiRP jest organizacją pożytku publicznego istnieje możliwość przekazania 1% przy rozliczeniu podatku PIT na:
Numer konta bankowego 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000 i KRS: 0000043188
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Prezes
Zarządu Koła SEiRP w Elblągu
Aleksander Kozłowicz

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun