Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Walne Zebranie Koła

2016-03-24

W dniu 19 września 2016 r. w drugim terminie przy ilości 50 zebranych członków odbyło się Walne Zebranie naszego Koła. Zebranie odbyło się w Sali odpraw Komendy Policji dzięki przychylności Pana Komendanta insp. Krzysztofa Konerta. Pan Komendant przyjął też nasze zaproszenie i pojawił się z małym spóźnieniem wywołanym obowiązkami służbowymi.

Zebranie otworzył Kol. Przewodniczący Aleksander Kozłowicz i po uczczeniu chwilą milczenia zmarłych naszych kolegów tak naszych członków jak i będących poza naszym Stowarzyszeniem, zebranie powierzyło jego prowadzenie mojej osobie.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej przedstawił Kol. Przewodniczący. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przestawił Kol. Lech Pezo.

Plan pracy na bieżący rok przestawił Kol. Przewodniczący Koła (patrz osobno na naszej stronie).

Pan Komendant Policji przedstawił stan bezpieczeństwa w naszym mieście oraz problemy jednostki policji.

W dyskusji poruszono sprawy organizowania spotkań integracyjnych, problemy nurtujące naszych członków związanych ze zmianą firmy ubezpieczeniowej.

W jawnych głosowaniach zatwierdzono sprawozdania.

Na zakończenie zebrania Kol. Przewodniczący Koła złożył wszystkim obecnym i nieobecnym członkom Stowarzyszenia oraz im najbliższym życzenia zdrowych spokojnych Świat.

W załączeniu serwis fotograficzny autorstwa kol. R. Gagjewa

Karol Wyszyński

walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
walne-zebranie-kola
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun