Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

A jednak zmiany w emeryturach

2016-11-25

Komunikat w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących zmian w emeryturach funkcjonariuszy Wtorek, 05 stycznia 2016.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oświadczył na pytanie Związków Zawodowych i organizacji emeryckich:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że Rząd oraz MSWiA nie prowadzą i nie planują prowadzić żadnych prac nad zmianami w ustawie emerytalnej funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych.

Emerytury i renty funkcjonariuszy są i będą naliczane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268, 1830).

Tak było na początku roku, a jednak w załączeniu przedstawiamy propozycję nowej ustawy drastycznie obniżające świadczenia emerytalno-rentowe.

Projekt ustawy (.pdf 4.2MB)

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun