Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Walne Zebranie SEiRP w Elblągu

2017-03-29

W dniu 25 marca bieżącego roku odbyło się walne zebranie elbląskiego kola SEiRP w którym udział wzięło prawie siedemdziesięciu członków koła oraz zaproszeni goście w osobach komendanta elbląskiej policji mł. instp. Roberta Muraszko oraz przewodniczącego Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KMP w Elblągu mł. asp. Zbigniew Przyborowskiego.

Zebrani uczcili chwilą ciszy zmarłych w ub. r. członków Koła, wysłuchali sprawozdań z poprzedniego okresu oraz planu pracy na rok bieżący, protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Zaproszony Pan Komendant mł. insp. R. Muraszko omówił stan bezpieczeństwa i zmieniający się profil popełnianych przestępstw oraz podziękował za dotychczasową współpracę z naszym Kołem.

Kolejny gość st. asp. Zbigniew Przyborowski przedstawił obecną działalność Związków Zawodowych Policjantów, trudną współpracę z kierownictwem MSWiA oraz próbę stworzenia konkurencyjnych związków przez kierownictwo resortu, które będą spolegliwe wobec niego. Poruszył też próby tworzenia nowego prawa służby niekorzystnego w stosunku do obecnych funkcjonariuszy. Omówił też współpracę pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych, a naszym Stowarzyszeniem, oraz dążeniem Federacji do wycofania niekonstytucyjnej i represyjnej ustawy dezubekizacyjnej. Powiadomił też zebranych o wyborze komisarza Marka Tarwackiego z KMP w Elblągu na v-ce przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Policjantów.

Zebrani zatwierdzili uchwałę Zarządu Koła powołującą powstanie Komisji Prawnej, będzie ona niosła wszechstronną pomoc pokrzywdzonym przez represyjną uchwaloną ustawę dezubekizayjną. Przewodniczącym tej Komisji został wybrany Kol. Marek Osik.
Zebranie w sumie uchwaliło 7 ustaw .

WK

walne-zebranie-seirp-w-elblagu
walne-zebranie-seirp-w-elblagu
walne-zebranie-seirp-w-elblagu
walne-zebranie-seirp-w-elblagu
walne-zebranie-seirp-w-elblagu
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun