Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

2018-02-18

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu serdecznie zaprasza wszystkich członków zwyczajnych, wspierających i seniorów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła SEiRP w Elblągu w dniu 24.03.2018r.

Początek zebrania - w I terminie o godz. 10:30, przy braku kworum - w II terminie o godz. 11:00
Miejsce: Ratusz Staromiejski w Elblągu vis a vis Katedry na Starym Mieście – Duża Sala.

Zaproszeni goście:
- Honorowy Prezes ZG SEiRP - kol Henryk Borowiński
- Członek Prezydium ZG SEiRP - kol. Zdzisław Pietryka
- Prezes ZW SEiRP w Olsztynie - kol. Jerzy Kowalewicz
- Komendant Miejski Policji w Elblągu - insp. Robert Muraszko
- Radny Rady Miejskiej w Elblągu - płk rezerwy WP kol. Ryszard Klim
- Przewodniczący WKR SEiRP - Kol. Lucjan Fedorowicz
- Sekretarz ZW SEiRP - Kol. Ewa Napora
- Skarbnik ZW SEiRP - Kol. Maria Kowalewicz

Porządek zebrania: ( projekt)
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania jego Prezydium praz protokolanta
3. Uczczenie pamięć zmarłych członków Stowarzyszenia
4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania
5. Wybór Komisji: mandatowej, wniosków i uchwał oraz wyborczej
6. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności merytorycznej i finansowej za 2017 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SEiRP z kontroli Zarządu za 2018 r. i za okres kadencji
8. Projekt planu pracy i preliminarz finansowy na bieżący rok 2018r,
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad,
10. Wręczenie odznaczeń SEiRP
11. Dyskusja
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Koła z działalności merytorycznej finansowej za 2017r. o okres kadencji,
13. Podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za 2017r. i za okres kadencji,
15. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
16. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Wyborczej ,
17. Wybory do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i delegatów na WZD
18. Komisja Uchwał i Wniosków –podjecie uchwał,
19. Ogłoszenie wyników wyborów do organów stowarzyszenia,
20. Ukonstytuowanie się organów Koła SEiRP w Elblągu
21. Sprawy różne,
22. Zamknięcie obrad

Uwaga!!! Czas trwania zebrania przewidywany jest na 2 godziny od momentu rozpoczęcia.

Proszę opłacić składkę członkowską za 2017r.i 2018r. zgodnie ze statutem w pełnym wymiarze, to jest w kwocie 30.00 zł u skarbnika w siedzibie Koła SEiRP w Elblągu ul. Królewiecka 106 lub można też wpłacić na nr konta : 35 2030 0045 1110 0000 0415 0590 BGŻ BNP PARIBAS. Prośba nie dotyczy tych członków, którzy już opłacili składki.

SEiRP jest organizacją pożytku publicznego istnieje możliwość przekazania 1% przy rozliczeniu podatku PIT na: Numer konta bankowego 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000 KRS: 0000043188
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
Ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa 

Prezes
Zarządu Kola SEiRP w Elblągu
Aleksander Kozłowicz

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun