Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Walne Zebrane Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Elblągu

2018-03-28

W dniu 24 marca 2018 r. o godzinie 11:00 odbyło się Walne Zebrane Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Elblągu. W zebraniu oprócz członków koła udział wzięli zaproszeni goście: Henryk Borowiński - Wiceprezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Honorowy Prezes Zarządu Głównego; Zdzisław Pietryka - Członek Prezydium  Zarządu Głównego SEiRP, Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych; Jerzy Kowalewicz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zarządu Głównego; Lucjan Fiedorowicz - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w  Olsztynie; Ewa Napora - sekretarz Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie; Ryszard Klim - Radny Miejskiej Rady  w Elblągu.

Po złożeniu sprawozdań dokonana wyborów.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Koła wybrano

Do Zarządu Koła
1. ALEKSANDERA KOZŁOWICZA - PREZES ZARZĄDU KOŁA,
2. KAROLA WYSZYŃSKIGO - I WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA,
3. ADNRZEJA ZWOLIŃSKIEGO - WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA,
4. MARKA OSIKA - WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA,
5. SŁAWOMIRA KRUSZEWSKIEGO - SEKRETARZ ZARZĄDU KOŁA,
6. IRENĘ CHWIEJ - SKARBNIK ZARZĄDU KOŁA,
7. GRZEGORZA FALKOWSKIEGO - CZŁONEK ZARZĄDU KOŁA.

Do Komisji Rewizyjnej
1. PEZO LECHA - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI,
2. BORZEWSKIEGO JANA - WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI,
3. MISZTA KAZIMIERZA - SEKRETARZ KOMISJI,
4. KOWALKOWSKIEGO CZESŁAWA - CZŁONEK KOMISJI,
5. SOBOCIŃSKIEGO BRONISŁAWA - CZŁONEK KOMISJI.

ORAZ DELEGARÓW NA WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW
1. BORZEWSKI JAN,
2. CHWIEJ IRENA,
3. KARPOWICZ CZESŁAW,
4. OLSZEWSKA BARBARA,
5. KOWALKOWSKI CZESŁAW,
6. TURZYŃSKI KAZIMIERZ,
7. KOZŁOWICZ ALEKSANDER,
8. KRUSZEWSKI SŁAWOMIR,
9. MISZTA KAZIMIERZ,
10. OSIK MAREK,
11. PEZO LECH,
12. WYSZYŃSKI KAROL,
13. ZWOLIŃSKI ANDRZEJ,
14. KONERT KRZYSZTOF,
15. SOBOCIŃSKI BRONISŁAW,
16. KONCEWICZ JANUSZ.


Za zaangażowana działalność, wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz Stowarzyszenia, Uchwałą Nr 29 z dnia 26.10.2017r Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów odznaczył;
Odznaką „ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA” dla SEiRP
FALKOWSKIWGO GRZEGORZA,
OSTERCZUKA JANA,
SOBOCIŃSKIEGO BRONISŁAWA,
WITKOWSKIEGO JANA,
ZWOLIŃSKIEGO ANDRZEJA.
Odznaczenia wyróżnionym wręczyli: Kol. Henryk Borowiński i Kol. Zdzisław Pietryka

Odznaką „ZA ZASŁUGI DLA SEiRP” Z DYPLOMEM
BIAŁKOWSKIEGO STANISŁAWA,
BORZEWSKIEGO JANA,
DĄBRÓWKĘ ANDRZEJA
KLIMA RYSZARDA,
MISZTĘ KAZIMIERZA,
ROSZAKA ZBIGNIEWA,
WOŁONSEWICZ ZOFIĘ
Odznaczenia wyróżnionym wręczyli Kol. Jerzy Kowalewicz i Kol. Lucjan Fiedorowicz.

Zatwierdzono plan pracy i preliminarz Koła na 2018 r., Kol. Henryk Borowiński omówił dokonania i zamiary działań FSSM. Nasze Koło zaliczane jest do jednych z najliczniejszych w kraju.
Karol Wyszyński

walne-zebrane-sprawozdawczo-wyborcze-kola-seirp-w-elbląau
walne-zebrane-sprawozdawczo-wyborcze-kola-seirp-w-elbląau
walne-zebrane-sprawozdawczo-wyborcze-kola-seirp-w-elbląau
walne-zebrane-sprawozdawczo-wyborcze-kola-seirp-w-elbląau
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun