Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Uwaga zmiana ubezpieczyciela!

2018-11-07

Dotyczy to ubezpieczenia zbiorowego pilotowanego przez Nasz Związek. nastąpiła zmiana tego ubezpieczyciela i odchodzimy od Warty.

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z poniższym linkiem, jak również w dziale na naszych stronach.

W sprawie nowego grupowego ubezpieczenia PZU Życie w programie „SEiRP2019 prosimy zgłaszać się do siedziby Zarządu Koła SEiRP w Elblągu w środy od godz.10:00 do 14:00 i czwartki od godz.14:00 do 16:00 każdego tygodnia celem wypełnienia:

- deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia, ten dokument wypełniają każdy z osobna członkowie zwyczajny ( pracownik) i wspierający współmałżonkowie ( też jako pracownik) - ci członkowie mogą wybrać wariant I, II, III.

Członkowie zwyczajni, których współmałżonkowie nie są członkami stowarzyszenia i ich pełnoletnie dzieci mogą wybrać jedynie wariant VI,

Oprócz deklaracji należy dołączyć n/w dokumenty
- kopia legitymacji emeryta lub rencisty z ZER,
- potwierdzenie wpłaty składki z banku z nowym numerem rachunku bankowego ROR, odpowiedni do wybranego wariantu.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy we własnym zakresie odesłać w terminie do 10 grudnia 2018r. na adres:
PZU Życie SA Oddział w Krakowie
ul. Dunajewskiego 3
31-133 Kraków
z koniecznym dopiskiem
„p. Monika Tomczyk”

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun