Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Komunikat

2019-11-27

Komunikat Zarządu Koła SEiRP w Elblągu.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
w dniu 05 października 2019 r. podczas Walnego Zebrania Członków Koła SEiRP w Elblągu Uchwałą nr 1 podjęto decyzję, że od 01 stycznia 2020 r. roczna opłata członkowska wynosi 60,- zł (adres i nr bankowy Koła pozostają bez zmian).

Podwyżka opłaty członkowskiej podyktowana była nieustannym wzrostem wydatków pracy Koła, wobec niezmiennej od ponad 10 lat dotychczasowej składki w wysokości 30,- zł.

Jednocześnie informujemy, że kwota podwyżki w całości pozostaje w dyspozycji Koła.

Za Zarząd Koła
Sławomir Kruszewski
Sekretarz

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun