Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

zaproszenie

2020-06-09

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy KMP w Elblągu zapraszawdniu25.06.2020 r. Członków Kasy na Walne Zebranie Sprawozdawczo w dniu 25.06.2020 r.

Początek zebrania - w I terminie o godz. 14.00 , przy braku kworum - w II terminie o godz. 14.30
Miejsce: Komenda Miejska Policji w Elblągu ul. Tysiąclecia 3 – aula

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania- Przewodniczący Zarządu PKZP
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania oraz protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku zebrania
4. Wybór Komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu PKZP z działalności za 2019 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP za 2019 r. oraz ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną, w tym wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi,
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad,
8. Złożenie rezygnacji przez Zarząd PKZP.
9. Wybór nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKZP.
10. Dyskusja,
11. Komisja Uchwał i Wniosków przedkłada projekty uchwał w sprawie:
-zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PKZP z działalności za 2019r.
-zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PKZP za 2019r.
-zatwierdzenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PKZP
-podjęcia innych uchwał i wniosków z dyskusji
12. Sprawy różne,
13. Zamknięcie obrad

Uwaga!!! czas trwania zebrania przewidywany jest na 90 minut (półtora godziny) od rozpoczęcia w II terminie.

UWAGA:
W TRAKCIE ZEBRANIA UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJE ZAKRYWANIE UST I NOSA MASECZKĄ, PRZYŁBICĄ LUB CZĘŚCIĄ GARDEROBY. ZAPEWNIONY ZOSTANIE DYSTANS SPOŁECZNY ORAZ ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI

Przewodniczący Zarządu
PKZP przy KMP w Elblągu
podinsp. Paweł Iwaniszyn

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun