Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Ostanie pożegnanie

2022-02-19

Smutny kazał się trzeci tydzień lutego 2022 dla Koła SEiRP w Elblągu w ciągu tego tygodnia na wieczny patrol odeszło dwóch znamienitych i aktywnych działaczy Koła:

Jan Osterczuk
Po transformacji ustrojowej i rejestracji w Sądzie Rejestrowym w Szczecinie Naszego Stowarzyszenia 209 sierpnia 1990 r. w Elblągu powstało Prezydium Rady Wojewódzkiej Klubu Emerytów i Rencistów w skład, którego wszedł Jan Osterczuk. Przypominam, że istniało wtedy województwo elbląskie. W październiku tego roku na I Zjeździe wojewódzkim prezesem został Jan Osterczuk. Jako główne zadania przyjęto sprawy socjalno-bytowe byłych funkcjonariuszy.
Kolega Jan Osterczuk urodził się 1.07.1939 r. w Gdyni, po 1945 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Elbląga. Związał się z kulturą, wstąpił do Milicji Obywatelskiej i pozostał w tej służbie do 189 r. kończąc ją w stopniu majora i zastępca naczelnika wydziału Polityczno-Wychowawczego. Z kulturą na ternie Elbląga był związany cały czas między innymi w „Czerwonej Oberży” był to dyskusyjny Klub Filmowy, dla którego seanse wyświetlano w kinie „Meduza” ulokowanym w gmachu Komendy Miasta i Powiatu MO. Z twórcami elbląskiej kultury był związany do końca swego bytu za co został wyróżniony przez Ministra Kultury. „Uciekł” z Elbląga do Malborka, aby być bliżej córki i swych wnucząt. Zmarł 16.02.2022 r.

Aleksander Kozłowicz
Urodził się 27.05.1946 r. w Elblągu, jako młody chłopiec był nie tylko członkiem, ale i aktywnym działaczem ZMSu później innych organizacjach. Dorosłe życie zaczął jako elektryk w elbląskich Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego. Zmienił następnie zawód na milicjanta, idąc zresztą w ślad za swym ojcem, pełnił służbę jako dzielnicowy a później komendanta posterunku MO w Tolkmicku. Z zamiłowania działkowiec. Przez niemal 20 lat sprawował funkcję prezesa Koła SEiRP w Elblągu, przez kilka kadencji pełnił obowiązki przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Naszego Stowarzyszenia, tą działalność zakończyło nadanie Mu w 20154 r. tytułu Honorowy Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. W 2011 został wpisany do Księgi Zasłużonych SEiRP, poza tym uhonorowany został wszystkimi odznaczeniami Naszego Stowarzyszenia. Zmarł 17.02.2022 r.

Cześć Ich Pamięci

ostanie-pozegnanie
ostanie-pozegnanie
ostanie-pozegnanie
ostanie-pozegnanie
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun