Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła w Elblągu: 22.03.2014 r.

2014-02-24

Zaproszenie Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów, Członków Koła SEiRP w Elblągu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 22.03.2014 r.

Początek zebrania - w I terminie o godz. 1030, przy braku kworum - w II terminie o godz. 1100 Miejsce: Komenda Miejska Policji w Elblągu ul. Tysiąclecia 3.

Zaproszeni goście:
- Prezes ZG SEiRP - kol Henryk Borowiński
- Prezes ZW SEiRP w Olsztynie - kol.Jerzy Kowalewicz
- Komendant Miejski Policji w Elblągu, - insp. Marek Osik,

Porządek zebrania: ( projekt)
Uczczenie pamięci zmarłych członków Stowarzyszenia

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania
4. Wybór Komisji: mandatowej, wyborczej oraz wniosków i uchwał
5. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności merytorycznej finansowej za 2013r.oraz za okres kadencji,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SEiRP z kontroli Zarządu za 2013 r, i za okres kadencji
7. Projekt planu pracy i preliminarz finansowy na bieżący rok 2014 r,
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
9. Dyskusja
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Koła z działalności merytorycznej finansowej za 2013 r. o okres kadencji 2010-2014 r.
11. Podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za 2013 r. i za okres kadencji,
13. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów,
14. Wybory do Zarządu Koła ,Komisji Rewizyjnej i delegatów na WZD
15. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Wyborczej,
16. Ukonstytuowanie się organów Koła SEiRP w Elblągu
17. Sprawy różne,
18. Zamknięcie obrad

Czas trwania zebrania przewidywany jest na 2 godziny od momentu jego rozpoczęcia.

Proszę opłacić składkę członkowską za 2013 r. zgodnie ze statutem w pełnym wymiarze, to jest w kwocie 30,00 zł. u skarbnika w siedzibie Koła lub można również wpłacić na nr konta :
22 1500 1403 1214 0004 2284 0000 - SEiRP w Elblągu ul. Królewiecka 106.


Prezes
Zarządu Kola SEiRP w Elblągu
Aleksander Kozłowicz

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun