Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

2014-03-28

W dniu 22 marca 2014 roku w drugim terminie o godz. 1130 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu.

Zebranie odbyło się w świetlicy Komendy Miejskiej Policji dzięki życzliwości Pana Komendanta Policji w Elblągu.

Z zaproszonych gości przybyli: Pan Komendant Policji insp. Marek Osik oraz Pan Prezes Zarządu Głównego Naszego Stowarzyszenia Kol. Henryk Borowiński.
Po otwarciu zebrania przez Prezesa Naszego Kola Kol. Aleksandra Kozłowicza, przywitaniu przybyłych gości oraz członków, uczciliśmy chwilą milczenia tych którzy w minionym roku odeszli z naszych szeregów na wieczny spoczynek.

Przewodniczącym zebrania został wybrany kol. Stanisław Olszak występujący tu w podwójnej roli, członka naszego koła a zarazem wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Naszego Stowarzyszenia.

Kol. Prezes Koła A. Kozłowicz złożył sprawozdanie z okresu działalności Koła, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lech Pezo z zakresu kontroli działalności Zarządu Koła. W późniejszym terminie zebrania oba sprawozdania uzyskały absolutorium zebranych.

Kol. H. Borowiński przedstawił problemy nurtujące nasze środowisko emerytów i rencistów policyjnych w skali kraju, oraz plany dalszej działalności.

Pan Komendant M. Osik omówił zamiary i powody planów zmiany siedzib Komendy policji związane wysokim szacunkiem kosztów remontu posiadanych obiektów, wręczył naszemu Kol. Prezesowi ZG Stowarzyszenia pamiątki związane z naszym miastem.

Dokonano też w głosowaniu jawnym wyboru nowych władz Koła. Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki, lista nowych władz i Komisji Rewizyjnej poniżej.

W ramach dyskusji padły wnioski między innymi o udziale sztandaru w pogrzebach byłych funkcjonariuszy (Kom. M. Osik wyjaśnił że jest to skomplikowane bo wymaga całego złożonego ceremoniału, ale bez problemu jest asysta policyjna o ile członkowie rodziny wyrażą taką chęć). Zwrócono się też z propozycją organizowania wycieczek po mieście i okolicy w związku z 777-leciem naszego miasta, (piszący te słowa będący zarazem licencjonowanym przewodnikiem turystyczno-terenowym wyjaśnił, że nie ma z tym większego problemu, jednocześnie poinformował, że od paru lat w okresie letnim przez miejscowy Oddział PTTK są organizowane „Soboty z przewodnikiem”, informacje są o tym podawane na stronach internetowych tej organizacji, w prasie lokalnej i gablocie obok siedziby PTTK, jedynym warunkiem jest przybycie na takie spotkanie.)

Pan Komendant M. Osik mówił też o możliwości współpracy na tematy historyczne (ponownie piszący te słowa zwrócił uwagę że w roku następnym mamy kolejną rocznicę a mianowicie 70-lecie powrotu naszego miasta do granic Polskich po 173 latach od I rozbioru Polski.)

Zebranie zakończyło się zbiorową fotografią wszystkich. Zamieszczone fotografie są autorstwa piszącego te słowa.

Lista nowo wybranych władz Koła.

Zarząd Koła:
Aleksander Kozłowicz – Prezes Zarządu
Karol Wyszyński – I – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Zwoliński – II – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Falkowski – Sekretarz
Irena Chwiej - Skarbnik

Komisja Rewizyjna Koła:
Lech Pezo – Przewodniczący
Bronisławe Sobociński – Wiceprzewodniczący
Andrzej Dąbrówka – Sekretarz
Jan Borzewski – członek
Kazimierz Miszta – członek

Delegaci na Zjazd Wojewódzki:
Jan Borzewski
Irena Chwiej
Andrzekj Dąbrówka
Grzegorz Falkowski
Czesław Karpowicz
Aleksander Kozłowicz
Stanisław Olszak
Jan Osterczuk
Lech Pezo
Antoni Rakowski
Zbigniew Roszak
Bronisław Sobociński
Kazimierz Stachewicz
Zofia Wołonsewicz
Andrzej Zwoliński


Karol Wyszyński

walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
walne_zebranie_sprawozdawczo_wyborcze
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun