Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Walne zebranie Koła uzupełnienie drugie

2024-03-06

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu serdecznie zaprasza Pana / Panią na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 16.03.2024r. –sobota-

Początek zebrania - w I terminie o godz. 10 00 , przy braku kworum - w II terminie o godz. 10 15

Miejsce: Sala Konferencyjna w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stary Rynek 25 - obok Katedry.

Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła Sławomira Kruszewskiego

Powołanie sekretarza.
Porządek zebrania:
1.Powołanie prezydium zebrania.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Wybór Komisji Uchwał i wniosków.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
5.Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Koła.
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
7.Plan pracy Koła na 2024.
8.Preliminarz finansowy na 2024r.
9. Protokół Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
10. Dyskusja i wolne wnioski
11.Zatwierdzenie uchwał i wniosków
12.Zamknięcie zebrania.

Uwaga!!! czas trwania zebrania przewidywany jest na 2 godziny od momentu rozpoczęcia.

********************************
Zarząd Koła prosi o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich.
Jeśli wpłaciłeś lub wpłaciłaś- serdecznie dziękujemy
*******************************

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W ZEBRANIU

Zarząd

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun