Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

V Wojewódzki Zjazd Delegatów SEiRP w Olsztynie

2014-06-09

W dniu 23.05.2014r. odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów SEiRP w Olsztynie.

Kola SEiRP w Elblągu w tym zjeździe uczestniczyło 15 delegatów w osobach:
1.Chwiej Irena,
2.Kozłowicz Aleksander,
3.Olszak Stanisław,
4.Pezo Leszek,
5.Stachewicz Urszula,
6.FalkowskiGrzegorz,
7.Zwoliński Andrzej,
8.Osterczuk Jan,
9.Roszak Zbigniew,
10.Rakowski Antoni,
11.Wołonsewicz Zofia,
12.Borzewski Jan,
13.Karpowicz Czesław,
14.Staszewski Kazimierz,
15.Dąbrowka Andrzej.
!6. delegat Sobociński Bronisław z powodu choroby nie uczestniczył w tym zjeździe.

Elbląska grupa delegatów z naszego kola była najliczniejsza i bardziej kreatywna, która na tym zjeździe reprezentowała 404 członków Koła z Elbląga.

Do władz wojewódzkich wykonawczych zostali wybrani:

Olszak Stanisław – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP,
Kozłowicz Aleksander –członek ZW SEiRP , z urzędu,

Do władz kontrolnych - do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Chwiej Irena – sekretarz WKR SEiRP w Olsztynie,
Borzewski Jan –członek WKR SEiRP w Olsztynie

Należy podkreślić, że V Wojewódzkim Zjeździe delegatów z Koła SEiRP z Pasłęka uczestniczyło 2 delegatów w osobach:
1. Furga Grzegorz – Prezes Zarządu Kola SEiRP w Pasłęku oraz członek ZW SEiRP w Olsztynie, z urzędu
2. Kowalkiewicz Czesław – powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej SEiRP w Olsztynie.

Delegatem na VII Krajowy Zjazd SEiRP z kół elbląsko-pasłęckiego został wybrany:

Kozłowicz Aleksander – Prezes Zarządu Koła SEiRP w Elblągu, pełniący do VII Krajowego Zjazdu Delegatów, funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej trzecią kadencję.

v-wojewodzki-zjazd-delegatow-seirp-w-olsztynie
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun