Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Sygnały o obniżaniu emerytur grupie funkcjonariuszy MO

2015-01-09

Sygnały o obniżaniu emerytur grupie funkcjonariuszy MO Szanowni Państwo!

Gdybyście mieli wiedzę o poniżej opisanych zdarzeniach proszę o sygnały.

Jerzy K. Kowalewicz
ZW SEiRP W Olsztynie.

Do ZG wpłynęły sygnały o obniżaniu emerytur grupie funkcjonariuszy milicji obywatelskiej za okres tzw. „zawieszenia na wolnym etacie” w jakiejś komórce kwalifikowanej do SB.

Wiele spraw tego typu ciągnie się od 2010 r. i dotychczasowe orzeczenia/wyroki nie uznają tego okresu ich pracy za okres pracy w MO tylko jako pracę w organach bezpieczeństwa państwa.

Istotnym jest rozpoznanie problemu zjawiska (ilu osób może to dotyczyć, okresu zawieszenia, wyroków sądu oraz stanowiska w tym zakresie Zakładu Emerytalno Rentowego i IPN).

Proszę o rozpoznanie tego problemu wśród członków Stowarzyszenia i naszych sympatyków i przekazanie informacji do Sekretariatu ZG SEiRP pod hasłem „zawieszenia na etacie”.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun