Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

70 lat milicji i policji w Elblągu – cz.1

2015-02-10

W ubiegłym roku obchodziliśmy trzy rocznice 777 założenia naszego miasta i 95 lat Policji Państwowej – Polskiej, przemilczana rocznica to utworzenie nowych sił porządkowych w lipcu 1944 r. zwanych wówczas Milicją Obywatelską. Na marginesie utworzenie Milicji Obywatelskiej tamte władze tłumaczyły chęcią zerwania z dawną Policją Państwową w znacznej mierze splamioną współpracą z administracją niemiecką w okresie okupacji. Trzeba na marginesie obecnie przyznać, że współpracą jednak wymuszoną przez okupanta niemieckiego, ale to już inna historia.

Miasto zostało założone w 1237 r. przez Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zakon rycerski, który przybył na tereny Prusów i dokonał ich podboju. W 1545 r. mieszczanie Elbląga i znacznej części państwa zakonnego wypowiedzieli temu państwu posłuszeństwo i wyrazili chęć podporządkowania się królowi polskiemu. Powstały Prusy Królewskie. W 1772 r. w ramach I rozbiorów polski Elbląg tak jak i tereny Prus Królewskich przeszły pod władztwo Prus. Polska administracja straciła rację bytu, w tym organa porządkowe jakie według ówczesnych norm obowiązywały.

I wojna świtowa, klęska państw zaborczych i upadek Rosji Carskiej w wyniku rewolucji 1917 r. spowodowało odrodzenie się państwa polskiego, ale bez powrotu dawnych ziem Prus Królewskich. To nie tylko dawna Rzesza niemiecka zabiegała o zachowanie jak największych terenów, ale i znaczący politycy Anglii niezbyt chętnie patrzyli na zbytnie osłabienie dawnych Niemiec np. Lloyd Gerge będący aktywnym członkiem tzw. Rady Czterech (…Sprzeciwia się temu Lloyd George i opierając się na opinii własnego eksperta Dawsona przekonywa Radę Czterech, że żądania Polski są sprzeczne z pokojem „umiarkowanym” i w całości nie mogą być uwzględnione” – za Kalendarz Niepodległości – Warszawa 1939).

Druga wojna światowa i walki w 1945 r. , klęska III Rzeszy oraz decyzje koalicji antyfaszystowskiej spowodowały, że Elbląg dawne tereny Prus Królewskich oraz inne znalazły się w granicach Polski. Elbląg powrócił wiec w skład państwa polskiego.

Elbląg został zdobyty po ciężkich walkach przez żołnierzy Armii Radzieckiej (Czerwonej) 10 lutego 1945 r.

Potrzeba stworzenia nowej, polskiej administracji spowodowała z braku odpowiedniej polskiej kadry skierowanie na te tereny tzw. Morskiej Grupy Operacyjnej (Administracyjnej), która miała założyć zręby polskiej administracji i zabezpieczyć majątek.

MGO przybyła do miasta 23 marca i rozpoczęła działalność. Grupą zarządzał Stanisław Pacoszyński, zastępcą do spraw przemysłowych był inż. Mieczysław Władysław Bogusz,

zastępcą do spraw morskich (nomen omen) Jan Morze. W jej skład wchodziło 13 innych specjalistów z różnych dziedzin przemysłu i administracji, oraz 17 członków Straży Portowej.

Zaczęto z dużymi trudnościami tworzyć zręby polskiej administracji i starać się zabezpieczać i przejmować mienie. Starać się, bo trudności nie występowały tylko ze strony technicznej, byłych mieszkańców, ale i zdobywców i to tak ze strony komendantury wojskowej jak i samowoli żołnierzy tej armii.

Samo pierwsze lokum MGO znalazło się na obecnym Osiedlu Marynarzy, istnienie tej grupy upamiętnia płyta pamiątkowa umieszczona na głazie narzutowym ustawionym właśnie na tym osiedlu.

c.d.n.

70-lat-milicji-i-policji-w-elblagu-cz-1
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun