Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Skład Zarządu Koła

Skład Zarządu Koła:

 • Aleksander Kozłowicz - Prezes Zarządu Koła
 • Karol Wyszyński - I Wiceprezes Zarządu Koła
 • Adnrzej Zwoliński - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Mareka Osik - Wiceprezes Zarządu Koła
 • Sławomir Kruszewski - Sekretarz Zarządu Koła
 • Irena Chwiej - Skarbnik Zarządu Koła
 • Grzegorz Falkowski - Członek Zarządu Koła

Przy Kole dzialają:
Sekcja wędkarska

 • Prezes – Andrzej Zwoliński

Sekcja brydża sportowego

 • Prezes – Zdzisław Konopka

Sekcja historyczna

 • Prezes – Grzegorz Falkowski

Biblioteka

 • Opiekuin – Aleksander Kozłowicz

Sekcja turystyczna

 • Przewodniczący – Karol Wyszyński

Członkowie Koła SEiRP w Elblągu pełniący funkcje we władzach wyższych Stowarzyszenia:

Główna Komisja Rewizyjna w Warszawie

 • Aleksander Kozłowicz - Honorowy Przewodniczacy Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP

Zarząd Wojewódzki w Olsztynie:

 • Stanisław Olszak -Wiceprezes ZW SEiRP
 • Aleksander Kozłowicz -członek ZW SEiRP

Komisja Rewizyjna ZW SEiRP w Olsztnie:

 • Irena Chwiej - wiceprzewodnicząca WKR
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun