Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Skład Zarządu Koła

Skład Zarządu Koła:

 • Prezes - Aleksander Kozłowicz
 • I - Vice prezes – Karol Wyszyński
 • II - Vice prezes - Andrzej Zwoliński
 • Sekretarz – Grzegorz Falkowski
 • Skarbnik – Irena Chwiej

Przy Kole dzialają:
Sekcja wędkarska

 • Prezes – Andrzej Zwoliński

Sekcja brydża sportowego

 • Prezes – Zdzisław Konopka

Sekcja historyczna

 • Prezes – Grzegorz Falkowski

Biblioteka

 • Opiekuin – Aleksander Kozłowicz

Sekcja turystyczna

 • Przewodniczący – Karol Wyszyński

Członkowie Koła SEiRP w Elblągu pełniący funkcje we władzach wyższych Stowarzyszenia:

Główna Komisja Rewizyjna w Warszawie

 • Aleksander Kozłowicz - Honorowy Przewodniczacy Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP

Zarząd Wojewódzki w Olsztynie:

 • Stanisław Olszak -Wiceprezes ZW SEiRP
 • Aleksander Kozłowicz -członek ZW SEiRP

Komisja Rewizyjna ZW SEiRP w Olsztnie:

 • Irena Chwiej - wiceprzewodnicząca WKR
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun