Niniejsza strona korzysta z ciasteczek (cookies).
Zobacz szczegóły.

Informacje

Wycieczka po okolicy

2016-09-07

Koło SEiRP w Elblągu organizuje liczne imprezy tak rozrywkowe jak i integracyjne. Obecnie postanowiliśmy na Zarządzie Koła organizować też jednodniowe wycieczki krajoznawcze po naszej jakże ciekawej okolicy.

W dniu 26 sierpnia 2016 r., w piątek rano godz. 8:00 z Elbląga wyruszyła jednodniowa wycieczka autokarowa, do miejscowości Sztum, Waplewo Wielkie i w drodze powrotnej do Malborka. Wycieczkę tą miałem przyjemność prowadzić osobiście, a organizatorem był Zarząd Koła SEiRP w Elblągu w którym jestem też wiceprezesem. Sprawami przejazdu i wyżywienia zajęli się: kol. Irenka Chwiej – skarbnik Koła i Andrzej Zwoliński – wiceprezes, moja rola to trasa przejazdu, wybór obiektów i informacja turystyczno-historyczna. W imprezie wzięło udział 24 członków Koła. Po drodze mówiłem o historii mijanych miejscowości niestety tylko skrótowo. Na marginesie w latach 1975-1998 tereny po których się poruszaliśmy należały do woj. elbląskiego.

Pierwszy postój urządziliśmy w Sztumie. By to dawny dwór pruski. Tu mała dygresja proszę nie mylić Prusów z Prusakami. Prusowie były to liczne plemiona bałtyckie, Prusacy zaś później zaanektowali tą nazwę, a byli to liczni osadnicy przybywający wraz z Krzyżakami (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie). Dwór zdobyli Krzyżacy i zbudowali zamek, miasto po 1466 r. znalazło się w granicach Prus Królewskich i pozostawało w nich do 1772 r. czyli do I rozbioru Polski. Wszystkie te dane przynależności odpowiadają też całości dawnego terytorium woj. elbląskiego.

W Sztumie i okolicy znajdowała się duża polonia. Miasto okupowane też było przez wojska szwedzkie. W dawnym kościele św. Anny jest obecnie muzeum które zwiedziliśmy.
Następnie udaliśmy do Waplewa Wielkiego gdzie w dawnym pałacu należącym do 1939 r., do rodu Sierakowskich znajduje się muzeum Tradycji Ziemiaństwa. Sierakowscy była to rodzina polska dbająca o tradycje polskie, czynnie działająca przy plebiscycie na Powiślu. Po dojściu do władzy Hitlera Stanisław Sierakowski wraz z żoną Heleną z Lubomirskich, córką Teresą i jej mężem Tadeuszem Gniazdowskim również działaczami polonijnymi musieli opuścić swoje siedlisko i we wrześniu 1939 r. zostali zamordowani przez hitlerowców. Stanisław Sierakowski aktywnie działał w Związku Polaków w Niemczech, Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech. Helena Sierakowska zakładała ogniska przedszkolne dla polskich dzieci jak i organizowała nauczanie języka polskiego w okolicznych szkołach.

Kolejnym miejscem była dzielnica Malborka Kałdowo niegdyś osobne miasteczko, a w latach 1920-1939 należące do Wolnego Miasta Gdańska, tu stacjonowali też wówczas polscy celnicy, których zamordowano wraz z polskimi kolejarzami we wrześniu 1939 r. To tu w Kałdowie spożyliśmy w miejscowej restauracji obiad po czym pieszo przez most na Nogacie (odnoga Wisły) udaliśmy się na zamek krzyżacki. Po 1309 r. była to siedziba Wielkiego Mistrza. Zamek zwiedzaliśmy z miejscowym przewodnikiem. Zresztą we wszystkich wyżej wymienionych obiektach towarzyszyli nami i opowiadali miejscowi kustosze muzealni. Zamek malborski nigdy nie był zdobyty a od 1466 r. był siedzibą Gubernatora Prus Królewskich przedtem wykupiony z rąk wojsk najemnych Zakonu. Do Elbląga wróciliśmy wieczorem po dniu pełnych wrażeń.

Karol Wyszyński
Wiceprezes Koła SEiRP w Elblągu, Przewodnik Turystyczny PTTK Ziemi Elbląskiej

wycieczka-po-okolicy
wycieczka-po-okolicy
wycieczka-po-okolicy
wycieczka-po-okolicy
wycieczka-po-okolicy
wycieczka-po-okolicy
wycieczka-po-okolicy
wycieczka-po-okolicy
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Elblągu 2013 | ul Królewiecka 106
Projekt i wykonanie: Noatun